Informacja: Sprzedaż jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców • Wszystkie ceny netto, nie zawierają podatku VAT • W razie pytań i wątpliwości do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta!
Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone dla sklepu internetowego tremco illbruck Group GmbH. Nieautoryzowane kopiowanie i wykorzystywanie treści i rysunków jest zabronione.
Treści udostępnione przez sklep internetowy tremco illbruck Group GmbH są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku osobistego. Zabrania się kopiowania, powielania oraz zmiany treści sklepów internetowych tremco illbruck Group GmbH. Firma tremco illbruck Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do sklepu, jakość dostępu i jego prezentację. Firma tremco illbruck Group GmbH nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których linki zostały umieszczone na jej stronie internetowej. Wyświetlona oferta produktów i usług oraz dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi techniki w Polsce z zastrzeżeniem błędów i zmian.

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron są tworzone z zachowaniem największej staranności. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako podmiot oferujący usługi ponosimy odpowiedzialność tylko za treści prezentowane na własnych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) oraz powszechnie obowiązującym ustawodawstwem. Zgodnie z §§ 8-10 TMG jako usługodawca jesteśmy jednak obowiązani do nadzorowania przekazanych lub zgromadzonych informacji zewnętrznych lub badania okoliczności, które mogą wskazywać na popełnienie czynu zabronionego. Obowiązek usunięcia lub zablokowania użytkowania informacji pozostaje w tym zakresie nienaruszony. Ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu jest możliwa dopiero od chwili ujawnienia konkretnego naruszenia przepisów prawnych. Jeśli takie naruszenie zostanie ujawnione, treści związane z tą sytuacją zostają natychmiast usuwane.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na treść których nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści. Za treści stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada właściciel lub użytkownik tych stron. Strony te zostały w chwili umieszczania linków zweryfikowae pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów prawnych. W momencie umieszczania linków nie znaleziono treści niezgodnych z prawem. Jednak bez konkretnych dowodów naruszenia przepisów prawnych ciągła kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest możliwa. Jeśli naruszenie przepisów prawnych zostanie ujawnione, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści stworzone przez użytkownika strony oraz dzieła opublikowane na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz wszelkie przetwarzanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody konkretnego autora lub twórcy. Pobieranie treści z tej strony oraz kopiowanie jej jest dozwolone tylko do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeśli treści na tej stronie nie zostały napisane przez jej właściciela, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich będą odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo to spotkacie się Państwo z naruszeniem praw autorskich, prosimy nas o tym poinformować. Jeśli zostaną ujawnione naruszenia przepisów prawnych, niezwłocznie usuniemy treści je naruszające.

Publikujący / ponoszący odpowiedzialność za treść:

tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 60
www.cpg-europe.com

tremco illbruck Group GmbH
Rejestr: Sąd Rejonowy w Kolonii, HRB 74090
NIP: DE DE114222153
Zarząd: Melissa Schoger, Daniel Johnson